Онлайн калкулатор на риска от ХЦК

 • Възраст
  Пол
  Тромбоцити (x 10⁹L)
  Албумин (g/dL)
  Албумин (g/L)
  5-годишен ХЦК риск

  Пациенти с HBV на антивирусна терапия (PAGE-B)

  PAGE-B калкулаторът е разработен за прогнозиране на риска от хепатоцелуларен карцином (ХЦК) при пациенти с CHB, получаващи мощна антивирусна терапия. Модифициран PAGE-B резултат се основава на възрастта, пола на пациента, изходния брой на тромбоцитите и нивата на серумен албумин при започване на лечението. Представлява надежден и лесно достъпен рисков параметър за прогнозиране на развитието на ХЦК през първите пет години на антивирусно лечение. С цифров диапазон от 0 до 21 точки, модифицираният PAGE-B резултат определя степента на риска от ХЦК. Модифицираният PAGE-B резултат значително разграничава нивото на петгодишния риск от ХЦК: нисък 8 точки и висок 13 точки.

  Ji Hyun Kim, Journal of Hepatology 2018 vol. 69 j 1066–1073

 • Пол
  Възраст
  ALT (U/L)
  HBeAg
  HBV DNA ниво (копия/ml)
  HBV DNA ниво (IU/ml)
  3-годишен ХЦК риск
  5-годишен ХЦК риск

  Пациенти с HBV, които не са на антивирусна терапия (REACH-B)

  REACH-B е предназначен за пациенти с HBV, които не са на антивирусна терапия. Проведени са няколко проучвания за създаване на калкулатори на риска за прогнозиране на хепатоцелуларен карцином (ХЦК) при пациенти с хроничен хепатит B (CHB). Рисковият резултат на REACH-B се определя от пет клинични променливи за прогнозиране на риска от ХЦК. Този рисков параметър беше валидиран в международни клинични кохорти. Доказателствата сочат, че количественото серумно ниво на HBsAg осигурява допълнителна предсказуемост на ХЦК, особено при пациенти с ниски нива на ДНК на вируса на хепатит В. При пациенти с HBV, не приемащи антивирусна терапия, се изчислява процента на риска за 3 и 5 години според броя точки, които могат да бъдат от 0 до 17.

  Hwai-I Yang, World J Gastroenterol 2014 May 28; 20(20): 6244-6251

 • Цироза
  SVR
  Възраст
  Пол
  BMI (kg/m2)
  Раса / Етническа принадлежност
  Генотип 3
  Тромбоцити (x 10⁹L)
  AST (U/L)
  ALT (U/L)
  Албумин (g/dl)
  Албумин (g/l)
  Протромбиново време (INR)
  Хемоглобин (g/dL)
  Хемоглобин (g/L)
  3-годишен ХЦК риск

  Пациенти с HCV преминали антивирусна терапия

  Целта на този калкулатор е да оцени риска от развитие на ХЦК при пациенти с хепатит С, преминали антивирусна терапия.

  Въведете възрастта и лабораторните данни на пациента, като използвате стойности, получени преди започване на лечението за HCV.

  3-годишният риск се отнася за 3-годишния период след установяване на SVR /Sustained Virologic Response/- Траен вирусологичен отговор.

  Този калкулатор на риска не трябва да се използва при пациенти с диагностициран ХЦК, при предшестваща чернодробна трансплантация или цироза от друга етиология (напр. алкохолна чернодробна болест, неалкохолна стеатозна чернодробна болест, хепатит B).

  Този калкулатор на риска не е валидиран за пациенти без предшестващо лечение на HCV.

  Не е предназначен за самостоятелна употреба от пациенти.

  Този модел е разработен благодарение на данните от „Veterans Affairs healthcare system“ при пациенти с хепатит C.

  Ioannou J Hep 2018 (69): 1088-1098

 • Възраст
  Пол
  BMI (kg/m2)
  Диабет
  AST (U/L)
  ALT (U/L)
  Тромбоцити (x 10⁹L)
  Албумин (g/dl)
  Албумин (g/l)
  3-годишен ХЦК риск
  5-годишен ХЦК риск

  Пациенти с алкохолна цироза
  ALD-cirrhosis

  Целта на този калкулатор е да оцени 3 и 5-годишният риск от развитие на ХЦК при пациенти с алкохолна чернодробна болест (ALD).

  Този калкулатор трябва да се използва при пациенти с цироза в следствие на алкохолна чернодробна болест (ALD). Не е правилно да се прилага при пациенти, диагностицирани с ХЦК, при предшестваща чернодробна трансплантация или с цироза в следствие на друга освен ALD етиология.

  Не е предназначен за самостоятелно използване от пациенти.

  Този модел е разработен благодарение на данните от „Veterans Affairs healthcare system“ при пациенти с цироза, в следствие на алкохолна чернодробна болест (ALD)

  Ioannou J Hep 2019 (71): 523-533

 • Възраст
  Пол
  BMI (kg/m2)
  Диабет
  AST (U/L)
  ALT (U/L)
  Тромбоцити (x 10⁹L)
  Албумин (g/dl)
  Албумин (g/l)
  3-годишен ХЦК риск
  5-годишен ХЦК риск

  Пациенти с цироза вследствие на Неалкохолна стеатозна болест
  NAFLD cirrhosis

  Целта на този калкулатор е да оцени 3 и 5 -годишният риск от развитие на ХЦК при пациенти с неалкохолна стеатозна чернодробна болест (NAFLD).

  Този калкулатор трябва да се използва при пациенти с цироза в следствие на NAFLD. Не е правилно да се прилага при пациенти, диагностицирани с ХЦК, при предшестваща чернодробна трансплантация или с цироза в следствие на друга освен NAFLD етиология.

  Не е предназначен за самостоятелно използване от пациенти.

  Този модел е разработен благодарение на данните от „Veterans Affairs healthcare system“ при пациенти с цироза, в следствие на неалкохолна стеатозна чернодробна болест (NAFLD).

  Ioannou J Hep 2019 (71): 523-533